Vi hjälper, ger råd och betjänar på många sätt

Vår hemtransport tar apoteket till ditt hem.

Du kan personligen diskutera tjänsten på apoteket.

Blodtrycksmätning på apoteket

Du kan även behändigt låta kontrollera Ditt blodtyck då Du sköter Dina apoteksärenden.

Vi erbjuder Dig denna tjänst mot en liten avgift. Fråga mera på apoteket.

Lättframkomlighet

Det är lätt att röra sig med rullstol, barnvagn eller rollator i våra utrymmen.

Försäkra dig om att de läkemedel du använder passar ihop

Läkemedel som har ordinerats för olika besvär kan tillsammans ha en överraskande verkan. Det kan uppstå problem t.ex. då läkemedlen har ordinerats för olika besvär vid skildaläkarbesök och läkaren inte har varit medveten om att patienten samtidigt även intar andra läkemedel. Det kan också uppstå samverkan mellan receptbelagda och receptfria läkemedel eller naturmedel.

Fråga apoteket om hjälp för en helhetsbedömning av Din medicinering. På apoteket kan vi bedöma kompatibiliteten hos Dina läkemedel och hitta eventuella riskkombinationer. Ifall en riskkombination hittas kontaktar vi Din läkare för att diskutera om det vore skäl att ändra på medicineringen.

Medicinerna i färdiga doseringspåsar på apotek

Du kan få Dina mediciner färdigt doserade redan på apoteket. Med hjälp av doseringen är det lättare för Dig att komma ihåg att ta Dina mediciner och då sker medicineringen såsom avsetts. Tjänsten är avsedd både för privata personer och för olika organisationer inom hälsovården.

Apotekets dosdispensering ger mera tid för själva vårdarbetet och förbättrar säkerheten i medicineringen inom hemsjukvården, på åldringshem samt på vårdhem. Mera information om dosdispensering får Du även från Finlands Apotekareförbund.

Egen kontaktperson för dem som lider av astma, diabetes eller hjärtsjukdomar

För att behärska sjukdomsförloppet är det viktigt för patienten att veta hur medicinen verkar och vilken betydelse egenvården har som helhet. Speciellt i början av behandlingen behöver patienten information både om sin sjukdom och om vården därav. Med hjälp av tillräcklig och riktig kunskap är det lättare att ha kontroll över sjukdomen. Kontaktpersonerna hos oss har till uppgift att stöda våra kunder i sådana fall.